Alumnes

En aquest apartat trobaràs tots els recursos per a l’elaboració del teu treball de síntesi.

Recorda que la composició de la nota final del teu treball de síntesi, serà la següent:

  • 50 % = nota mitjana dels microprojectes presentats
  • 25 % = nota mitjana d’actitud i aptitud en les hores destinades a l’elaboració dels microprojectes
  • 25 % = nota de l’exposició oral
Anuncis